Eerstesteenlegging van de jeugdlokalen

Op vrijdag 14/9 werd de officiële eerste steen gelegd. Hieronder enkele foto’s, en enkele woorden.

TOELICHTING n.a.v. de EERSTESTEENLEGGING van de JEUGDLOKALEN te BOUTERSEM.

Lees verder

Cultuur op maat – dé bib, onze trots.

De afgelopen jaren werd er geïnvesteerd in de culturele infrastructuur op maat van onze gemeente. Dit wil zeggen dat we sterk investeren in onze bibliotheek, onze buurthuizen en dat we onze verenigingen en inwoners ondersteunen wanneer ze zelf lokale initiatieven nemen. Een cultureel centrum bouwen zoals bv. in Bierbeek is immers niet realistisch en weinig wenselijk gezien het beschikbare en nabij aanbod in Bierbeek, Leuven en Tienen.  Midden 2011 werd aangesloten bij het Intergemeentelijk samenwerkingsverband “ Cultuurregio Hageland”. Lees verder

Zorgzame gemeente

Ons sociaal huis (OCMW) en sociale zaken Lees verder