BOUTERSEM WORDT EEN SPORTGEMEENTE. MORGEN, ZEKER!

Betreft: de voorlopige vaststelling van het “RUP Masterplan Kerkomsesteenweg”.

Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag 27 september 2012 werd het Ruimtelijke Uitvoeringplan (RUP) “Masterplan Kerkomsesteenweg” voorlopig vastgesteld. Het is de eerste belangrijke stap in de creatie van een gemeentelijke sport- en recreatiezone achter de nieuwe sporthal te Boutersem. Dit initiatief geeft een mooie toekomst aan verschillende sportclubs die vandaag in hun ontwikkeling geremd zijn. Het past ook in de visie van de gemeente om een groene sportzone te realiseren ter hoogte van de Kerkomsesteenweg.

In het kader van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat in 2009 werd goedgekeurd, werd de mogelijkheid voorzien om een centrale sport- en recreatiezone te creëren aan de Kerkomsesteenweg te Boutersem. De realisatie van het RUP Masterplan Kerkomsesteenweg biedt een antwoord op de terechte verzuchtingen van meerdere sportclubs en recreanten. De visie is om hier op termijn een groene sportzone te realiseren. Met deze sportzone en de realisatie van de nieuwe sporthal breekt een nieuw hoofdstuk aan voor sportief en recreatief Boutersem. Door de voorlopige vaststelling van dit ruimtelijke uitvoeringsplan biedt de gemeente een oplossing voor de activiteiten van een bloeiende korfbalclub die momenteel plaatsvinden in een zonevreemd gebied. Dit plan is ook absoluut noodzakelijk om de nodige zuurstof te geven aan het fantastische toekomstproject van de jeugdvoetbal van Boutersem (vzw Boutersem United). De vier voetbalclubs in Boutersem hebben een tweetal jaar geleden de uitdaging aangegaan om, over de clubs heen, een samenwerking op jeugdgebied op te starten. Dit unieke project, dat trouwens nauw opgevolgd wordt door de Belgische voetbalbond, kan op termijn model staan voor andere jeugdprojecten in Vlaanderen. We stellen graag vast dat Boutersem United succesvol is en we wensen hun engagement te respecteren en de nodige toekomstperspectieven te bieden.

Naast de nodige ruimte voor het jeugdvoetbal en de korfbal, is er ruimte om andere clubs en recreanten te ontvangen. Het ontwerpplan voorziet ook ruimte voor occasionele recreatieve en andere sportieve activiteiten zoals bv. voor Jumping Boutersem. We hebben begrepen dat de petanqueclub te Kerkom zou overwegen om te verhuizen naar Boutersem wegens plaatsgebrek in Kerkom. Dat zal nu mogelijk zijn. Daarnaast zal de woonwijk ‘Eyckeveld’ afgewerkt kunnen worden en is er ruimte voorzien voor de aanleg van een Finse piste. Dit zou, na de piste die begin volgend jaar voorzien is in Roosbeek, het tweede loopparcours zijn voor onze vele joggers.  Het gemeentebestuur heeft met de plannen ook rekening trachten te houden met de open ruimte die aansluit op de recreatiezone en met de aanleg van een gemeenschappelijke parking voor de tennisclub, het cultureel centrum en de gemeentelijke basisschool. We zijn blij met het plan dat het vandaag voorligt, niet enkel omwille van het resultaat, maar tevens omwille van de wijze hoe het tot stand kwam. Er ging immers een breed en constructief overleg aan vooraf met verschillende actoren, zoals onder meer met de betrokken sportclubs en de sportraad. In de volgende fase zullen we tevens de inwoners en de maatschappelijke geledingen betrekken bij dit overleg.

Sporten en recreatie, het worden vast twee handen op de buik van een Buitengewoon Boutersem!

Mia Smets, schepen van sport

Gunther Janssens, schepen van ruimtelijke ordening en jeugd

Advertentie

Over janssensg

ben 36 jaar, samenwonend, zoon van 5 jaar ik werk als HR verantwoordelijke in een onderneming te Brussel. verder ben ik schepen in de gemeente Boutersem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s