INFORMATIE, INSPRAAK en PARTICIPATIE  

 • Deontologische code mandatarissen 29/05/2007
 • Deontologische code gemeentepersoneel 29/05/2007
 • Installatie Wireless Acces Points in het CC
 • Nieuw logo GBB en gemeente 31/05/2009
 • Interactieve website sedert 10/03/2008
 • Samenwerking met VERA Digitaal Sociaal Huis 14/10/2008
 • Restyling Info-Boutersem 09/11/2010
 • Samenwerkingsprotocol met VERA op gebeid van E-governement en ICT 11/10/2011

BURGERLIJKE STAND

In het huwelijk treden werd gratis in onze gemeente.  We zien dit immers als een dienst naar onze inwoners toe.  Verder werd de electronische identiteitskaart voor kinderen (kids-ID) kosteloos ter beschikking gesteld (teneinde veilig chatten op internet mogelijk te maken). De akten van de burgerlijke stand werden zo veel als mogelijk gedigitaliseerd en eenvoudige administratieve documenten werden kosteloos ter beschikking gesteld.

EEN TOEGANKELIJKE GEMEENTE 

Onze verkiezingsslogan stelde “Toekomst voor iedereen”, met andere woorden ook voor mensen die minder goed te been zijn. Daarvoor werden verschillende maatregelen genomen. Het OCMW en gemeentehuis werden beter toegankelijk gemaakt,  er werden op diverse plaatsen voorbehouden parkeerplaatsen aangelegd voor andersvaliden of mensen met een beperking. In de komende periode zullen er trouwens nog voorbehouden parkeerplaatsen bijkomen aan de verschillende dorpspleinen.

 • Renovatie inkomsas gemeentehuis 16/10/2007
 • Heraanleg parking OCMW 13/05/2008 (zie tevens OCMW)
 • Toegankelijkheidengagement met de Provincie Vlaams-Brabant 20/04/2008
 • Heraanleg parking buurthuis Vertrijk 11/10/2011 (zie tevens jeugd)

PERSONEEL 

 • Aanwerving deskundige personeel en secretariaat B1 – B3 24/04/2007
 • Uitgebreide formule Collectieve Hospitalisatieverzekering voor het personeel 27/11/2007
 • Aanwerving van voltijdse loketbediendenfunctie van administratief medewerker C1 – C3 10/03/2009
 • Rechtspositieregeling gemeentepersoneel
 • Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 28/01/2010

MIDDENSTAND, VRIJE BEROEPEN

 • Oprichten Adviesraad Lokale Economie (ALEB) 23/12/2008
 • Gemeentelijk reglement op de organisatie van rommelmarkten, tweedehandsbeurzen, garageverkopen of braderiën 24/11/2011

LANDBOUW 

 • Aan geïnteresseerde landbouwers wordt ondersteuning geboden voor erosiebestrijding. 09/01/2007
 • Er wordt een nieuwe landbouwweg aangelegd  tussen de Kolemveldstrzaat en de Spoorwegstraat te Roosbeek mits afschaffing overweg 43 aan de Spoorwegstraat 09/01/2007
 • Aanstelling intergemeentelijk erosiecoördinator 30/09/2009
 • Uitvoeren onderhoudswerken aan de onverharde landbouwwegen

ONDERWIJS 

We hebben sterk geïnvesteerd in het onderwijs in Boutersem.  De afgelopen legislatuur werden niet enkel middelen ter beschikking gesteld van de gemeentelijke basisschool waar de gemeente Inrichtende Macht is, maar in de mate van het mogelijke werden ook de scholen in Vertrijk en Roosbeek ondersteund. Elk kind van Boutersem moet immers terecht kunnen in een kwalitatieve school, ongeacht het schoolnet. Zo ontvangt elke school 20 eur per kind teneinde er voor te zorgen dat alle kinderen van gelijkaardige sociale voordelen kunnen genieten. Verder hebben we werk gemaakt van een veiligere schoolomgeving.  Dit project is nog niet helemaal uitgevoerd maar loopt verder. Veiligheid voor al onze  kinderen is immers cruciaal.

 • Aankoop digitaal bord  22/07/2008
 • Afsluiten raamovereenkomst Duurzaam naar school” met de VZW Voetgangersbeweging 27/08/2009
 • Uitbreiding van de sociale voordelen voor alle schoolnetten in het kader van het gemeentelijk flankerend onderwijs 23/09/2008
 • Promotiefilm GBB 16/12/2008
 • Octopusoverleg in het kader van de veiligheid van de scholen.

GEZOND FISCAAL BELEID

Op fiscaal gebied hebben we, zoals aangekondigd, een gezond en voorzichtig beleid gevoerd. Ten getuige daarvan de uitstekende score die wie van een specialist ontvingen en welke uitgebreid verscheen in het Nieuwsblad. We zullen niet zeggen dat dit eenvoudig is, maar het uitgangspunt is dat we er maximaal voor zorgen dat de middelen optimaal aangewend worden.

 • Lokaal pact: wederzijdse engagementen en procedure tot schuldovername tussen de Vlaamse regering en de gemeente Boutersem
 • Gezamelijke aankoop door de gemeenten en OCMW’s van electrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting. 24/03/2011
Advertentie

Over janssensg

ben 36 jaar, samenwonend, zoon van 5 jaar ik werk als HR verantwoordelijke in een onderneming te Brussel. verder ben ik schepen in de gemeente Boutersem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s