Er werd een woonbeleid ontwikkeld in Boutersem. Daardoor werd “wonen” een volwaardig beleidsdomein. De gemeente nam actief de regierol op inzake het lokaal woonbeleid.  In 2009 werd een woonbeleidsplan opgesteld en trad Boutersem toe tot een samenwerkingsverband met enkele andere gemeenten. Zo werden de krachten gebundeld en werden kennis en kosten gedeeld. Met de realisatie van het wooninfopunt werd er een ernstige inspanning geleverd om inwoners beter te informeren over bestaande subsidiesystemen en andere wooninformatie. Er werd tevens een samenaankoop gerealiseerd voor o.a. isolatiemateriaal en via het FRGE kunnen alle inwoners aan uiterst interessante voorwaarden een groene lening aangaan.

Er werd tevens een samenwerking opgezet tussen de gemeente, het OCMW en de Woonwinkel VZW in het kader van het “sociaal verhuurkantoor”.

Omdat betaalbaar wonen in eigen gemeente belangrijk is, ontwikkelden we een voorrangsbeleid inzake sociaal wonen voor inwoners en mensen met een sterke binding met Boutersem.

Er werden enkele sociale woonprojecten gerealiseerd. Vooreerst het woonproject in de ‘Brugstraat’. In samenspraak met de kerkfabriek van Vertrijk en de huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw heeft de gemeente een kleinschalig sociaal woonproject van 10 woningen kunnen realiseren in het hart van Boutersem. 

Brugstraat

Daarnaast is er het project “Rijkswachtkazerne” te Boutersem. De rijkswachtkazerne zal in ere hersteld worden en krijgt tevens een woonfunctie.  De prachtige gevel zal bewaard blijven en achter de gevel zullen er (een twaalftal) nieuwe sociale woningen komen. Er zal een nieuw, meer functioneel, politiekantoor worden opgericht op een andere plaats aan de Leuvensesteenweg. Een twaalftal gezinnen van Boutersem zullen er hun nieuwe thuis vinden.

Rijkswacht

Overzicht:

  • Samenwerking opgezet tussen de gemeente, het OCMW en de VZW woonwinkel i.k.v. “Het Sociaal Verhuurkantoor”. (27/03/2008)
  • Voorrangsbeleid inzake sociaal wonen voor inwoners en mensen met een sterke binding met Boutersem (27/08/2009)
  • Na grondig overleg wordt het eerste woonbeleidsplan goedgekeurd (23/04/2009)
  • Verkoop rijkswachtkazerne aan Sociale huisvestingsmaatshappij  01/03/2012
  • Gemeentelijk retributiereglement inzake conformiteitsattesten 26/11/2009
  • Grond- en pandenbeleid : bindend sociaal objectief 24/09/2009
  • Opmaak RUP woonuitbreidingsgebied Valkenberg 17/11/2009
  • Opmaak gemeentelijk reglement Sociaal Wonen 02/02/2010
  • Sociale verkaveling 10 woningen in de Brugstraat 01/03/2012
  • Goedkeuring draaiboek en kaderovereenkomst weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen 26/04/2012
Advertentie

Over janssensg

ben 36 jaar, samenwonend, zoon van 5 jaar ik werk als HR verantwoordelijke in een onderneming te Brussel. verder ben ik schepen in de gemeente Boutersem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s