De uitdaging bestond eruit om de lat hoog te leggen op sportgebied.  Na een lange voorbereidings- en afwegingsperiode werd de knoop doorgehakt: de nieuwe sporthal is in aanbouw.  Dit project stond al lang op ons lijstje “te verwezenlijken items”.  Door de bouw van de sporthal bevorderen we het sportleven. Eerder uitgeweken verenigingen zullen de kans hebben terug te keren naar de heimat en verscheidene verenigingen zullen in de winterperiode kunnen gebruik maken van deze nieuwe infrastructuur.  Daarenboven zullen er zich ongetwijfeld nieuwe clubs en initiatieven ontstaan.  De nieuwe sporthal zal ook een bijkomende stimulerende factor zijn binnen het sociale leven van onze gemeente.

Ontwerp sporthal

Op initiatief van enkele gedreven vrijwilligers nam de gemeente het voortouw in de gesprekken om tot een samenwerking op jeugdgebied te komen met alle voetbalclubs.  Voorheen organiseerde iedere voetbalclub haar eigen jeugdwerking.  Geen enkele club kon een volledig jeugdaanbod aanbieden. Uit de samenwerking werd “Boutersem United” geboren. Het jeugdvoetbal te Boutersem heeft nu een echte toekomst.  Door de realisatie van het RUP Masterplan Kerkomsesteenweg is er ook zekerheid dat de club zich verder kan ontwikkelen.

Ook op meer kleinschalig gebied probeerden we het nodige te doen voor onze sportclubs. Het gaat dan niet noodzakelijk om de grootste uitgaven, maar om investeringen die de club(s) ondersteunen in hun rol naar de gemeenschap toe (bv. overdekking petanquebaan te Kerkom, ramen tennisclub, ter beschikking stellen materiaal etc). Er werd ook geïnvesteerd in kwalitatieve omkadering van jeugdsportbegeleiders in sportclubs. 

Voor de vele lopers werd er beslist om, in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos, een Finse piste aan te leggen te Roosbeek. Dit zal het loopcomfort van de sportievelingen aanzienlijk verhogen. Het RUP Masterplan Kerkomsesteenweg voorziet trouwens nog een tweede Finse piste te Boutersem. De zwemmers kunnen genieten van een korting in het vernieuwde zwembad van Tienen.

We ondersteunden diverse activiteiten en namen enkele initiatieven om onze inwoners aan te zetten om te sporten. We bekwamen zo de labels van “sportieve gemeente” en van “sportelgemeente”. Dit laatste logo zullen we ontvangen rekening houdend met de activiteiten die werden georganiseerd om de 55-plussers aan te zetten om te sporten. Naast de senioren werden tevens de kinderen aangezet tot sporten door de samenwerking die we hebben afgesloten met Sporty vzw voor het naschools sporten.  De gemeente steunde met plezier tevens occasionele en terugkerende activiteiten ter promotie of stimulering van het sportleven in onze gemeente (bv. fit in 12 weken, start to run, een familieschaatsdag, start badminton, kijk ik fiets!, jaarlijkse scholenloop, een internationaal korfbaltornooi, …).

Overzicht:

 • Overdekte petanquebaan Kerkom 01/03/2007
 • Aanwerving halftijdse sportfunctionaris B1 – B3 01/02/2007
 • Subsidiereglement sportkaderopleidingen 06/02/2007
 • Samenwerkingsovereenkomst sportregiowerking 2007 – 2012
 • Korting op de zwembeurten in het stedelijk zwembad van Tienen 30/04/2007
 • Boutersem is geselecteerd voor de bouw van een middelgrote eenvoudige sporthal 28/11/2008
 • Impulssubsidiereglement voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider 23/12/2008
 • Definitieve aanvaarding SBPA zonevreemde recreatie 27/03/2009
 • Instap project “Fit in 12 weken” 01/01/2010
 • Convenant jeugdvoetbal met de VZW Boutersem United 25/03/2010
 • Subsidie en mandaatovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap voor de verwezenlijking van een middelgrote eenvoudige sporthal 25/02/2010
 • Goedkeuring van de DBFM-overeenkomst Eenvoudige sporthal in het kader van de inhaalbeweging voor sportinfrastructuur via alternatieve financiering 01/03/2012
 • Definitieve vaststelling GRUP RC Butsel 22/12/2011
 • Samenwerking met Sporty vzw voor het naschools sporten. 14/06/2011
 • Akkoordverklaring met BLOSO van “Sportelgemeente 2012” – september 2012
Advertentie

Over janssensg

ben 36 jaar, samenwonend, zoon van 5 jaar ik werk als HR verantwoordelijke in een onderneming te Brussel. verder ben ik schepen in de gemeente Boutersem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s