In het begin van de legislatuur werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief goedgekeurd. Het is een zeer belangrijk beleidsdocument dat de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente kleurt.  Het bevat een duidelijke visie over waar we naartoe willen met ons gemeente. Verschillende vragen komen aan bod: hoe zien we onze leefruimte evolueren? wat met onze open ruimte, waar stopt en start de bebouwde ruimte? hoe kunnen we natuur, wonen en recreatie combineren in de komende 20 jaar? Het is een richtinggevend beleidsdocument.  Verder werd er tevens werk gemaakt van de verzelfstandiging van de stedebouwkundige dienst op het gebied van ruimtelijke ordening.

Binnen het kader van het gemeentelijk structuurplan werden verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen opgestart.  Het RUP RC Butsel, het RUP Valkenberg, het RUP Woondichtheden, het RUP RWZI Willebringen en het RUP Masterplan Kerkomsesteenweg.

SBPA zonevreemde sport- en jeugdterreinen en het RUP RC Butsel

In 2009 werden (op één na) alle zonevreemde sport- en jeugdterreinen definitief geregulariseerd. Tot op dat moment waren alle recreatiezones zonevreemd en de kantines/gebouwen die erop stonden waren doorgaans onwettig.  Teneinde hun voortbestaan te kunnen garanderen werden een regularisatieplan opgesteld dat uiteindelijk werd goedgekeurd door de hogere overheid.  Dit was cruciaal om het recreatieve en sportieve karakter van onze gemeente te vrijwaren. De regularisatie van de terreinen van RC Butsel bleek een moeilijker verhaal. Daarvoor werd nadien een specifiek RUP opgesteld dat in 2012 uiteindelijk ook werd goedgekeurd.

RUP Masterplan Kerkomsesteenweg 20/12/2011

Het RUP Masterplan Kerkomsesteenweg geeft een toekomst aan de vele recreanten en sportliefhebbers te Boutersem. Het is het sluitstuk inzake ruimtelijke plannen voor recreatie na de eerdere regularisatie van alle sport- en jeugdterreinen.  Het betreft het gebied achter de nieuwe gemeentelijke sporthal in aanbouw. Het zal de nieuwe thuishaven worden voor verscheidene verenigingen die geen uitwijk- of uitbreidingsmogelijkheden meer hebben. De gemeeenteraad zal in september 2012 worden gevraagd om haar (voorlopige) goedkeuring te geven aan de plannen. Nadien zullen de bevolking en de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) de kans krijgen om zich uit te drukken over deze plannen.

Ontwerp sporthal

Opmaak landschapsbeheersplan Het kasteeldomein van Kwabeek

Het kasteeldomein van Kwabeek waar ons gemeentehuis gevestigd is, is zonder de minste twijfel één van de mooiste parels van onze gemeente. Bezoekers vinden er rust en echte schoonheid. Het biedt tevens een prachtig kader voor koppels die elkaar het ja-woord geven. Eind 2009 werd gestart met de opmaak van een beheersplan ten einde dit prachtige domein te bewaren voor onze (achter)(klein)kinderen. Door de opmaak van dit plan zullen we in de komende jaren gebruik kunnen maken van Vlaamse subsidies om dit domein stapsgewijs in ere te herstellen. 

Domein van Kwabeek

 

Aankoop gronden voor gemeenschapsvoorzieningen, nieuw leven voor ’t Vlindertje.

Na een intense onderhandelingsfase is de gemeente erin geslaagd om een belangrijk deel van de gronden van de gemeenschapsschool te Vertrijk aan te kopen. Deze aankoop was er in de eerste plaats op gericht om het nieuwbouwproject van het kinderdagverblijf het Vlindertje mogelijk te maken. Verder zullen ze in de toekomst gebruikt kunnen worden om een kwalitatieve na-schoolse kinderopvang te realiseren.  Ze bieden ook ruimte voor een bijkomend sociaal woonproject of voor seniorenflats. 

Stationsstraat

Overzicht:

  • Opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 15/01/2008
  • Opmaak Plannenregister digitaal 31/01/2008
  • Aanwerving deskundige RO en Woonbeleid 01/01/2010
  • RUP Masterplan Kerkomsesteenweg 20/12/2011
  • Toetreding Regionaal Landschap Zuid Hageland 28/02/2008
  • Aankoop van veeg- en zuigmachine 28/07/2009
  • Aankoop van de grond schooldomein GO! te Boutersem 28/07/2009
  • Aankoop bladcontainers voor opvang herftsbladeren 24/09/2009
  • Opmaak landschapsbeheersplan Het kasteeldomein van Kwabeek 23/12/2009
Advertentie

Over janssensg

ben 36 jaar, samenwonend, zoon van 5 jaar ik werk als HR verantwoordelijke in een onderneming te Brussel. verder ben ik schepen in de gemeente Boutersem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s