Boutersem heeft maar één ambitie, met name een echte “jeugdgemeente” te worden.  Een gemeente voor en door jongeren. De bestaande inspanningen voor het jeugdbeleid werden nog versterkt in de laatste bestuursperiode. Getuige daarvan is zeker het werkbezoek van de Vlaamse Minister van Jeugd, Pascal Smet, aan onze gemeente in de zomer van 2011.

Er werd sterk geïnvesteerd in jeugdruimte.  De twee zonevreemde jeugdterreinen werden in 2009 geregulariseerd. Verder werd er fors geïnvesteerd in de jeugdinfrastructuur.  Er werd een infrastructuurfonds opgericht om de jeugdverenigingen te ondersteunen om hun lokalen veiliger en toegankelijker te maken. Er werd ook aandacht geschonken aan speelruimte per deelgemeente.  Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in speeltoestellen in elke deelgemeente. Er bestaat ook een onderhoudscontract met een firma die toeziet op de veiligheid van de speeltoestellen. Enkele voorbeelden zijn o.a. de speelplaats te Willebringen waar, na een inspraakronde met de bewoners enkele speeltoestellen werden aangebracht, de plaatsing van een schuilplaats voor de skaters op het skateterrein, verder tevens de creatie in 2012 van een sportveldje bij het jeugdhuis te Vertrijk. Het werd tevens mogelijk om speelstraten te organiseren in de vakantieperiodes.

Daarnaast werd er beslist om een nieuw jeugdlokaal te bouwen. Het zal o.a. een onderkomen bieden voor de groeiende scoutsbeweging die één van hun lokalen verloren in een brand. Daarnaast biedt het gebouw mogelijkheden voor occasionele jongerenactiviteiten van de jeugdraad en de ontwikkeling van een tienerwerking. Het geeft tevens een toekomstperspectief aan de sterk groeiende kleuter- en vakantiewerking. Door het sterk opgemaakte dossier werd er tevens een Europese subsidie bekomen voor deze jeugdlokalen. Het bijzondere aan dit nieuwbouwproject is tevens dat het mee gerealiseerd zal worden door enkele scholen (PISO en Mariadal Hoegaarden) waardoor jongeren extra kansen zullen hebben om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk. Naar de chiro te Roosbeek toe werd toegezegd tussen te komen in hun nieuwbouwplannen. De technische dienst zal de nodige bijstand verlenen en er werd tevens een financiële tegemoetkoming gegeven.

De gemeente wil een jeugdgemeente voor alle kinderen en jongeren zijn.  In het kader van het jeugdbeleidsplan werd er dan ook aandacht gegeven aan kinderen uit sociaal minder bemiddelde gezinnen. Door een specifiek subsidiereglement krijgen deze kinderen ook de kans deel te nemen aan diverse activiteiten voor jongeren. Verder werd de nodige steun gegeven om een G-voetbal ploeg op te richten. Vanuit de gemeente werd een bijzondere opstartsubsidie toegekend aan dit initiatief en via onze bemiddeling werd er tevens een bijkomende subsidie bekomen bij de provincie Vlaams-Brabant. In het kader van de organisatie van de jeugddag werd in 2010 ook beslist een deel van de opbrengst te delen met een initiatief voor kinderen in Bali.

Daarnaast werd een voltijdse jeugdconsulente aangesteld i.p.v. de eerder voorziene deeltijdse betrekking.  De rol van de jeugddienst is cruciaal in het kader van de ontwikkeling van een sterk jeugdbeleid. Het geeft daarenboven de kans en ruimte aan jongeren om diverse activiteiten te organiseren. De meeste bekende is uiteraard de jeugddag/message party, maar daarnaast is er tevens de jaarlijkse comedy show, de buitenspeeldag, de plantenverkoop van kom op tegen kanker enz.

In de afgelopen periode werd de gemeentelijke vakantiewerking sterk uitgebouwd en aangepast aan de noden van de inwoners. Enerzijds werd het aanbod verruimd, anderzijds werd gezorgd voor een goede omkadering en een succesvolle samenwerking met Stekelbees voor de ochtend- en avondopvang. Dit heeft een enorme toename van het aantal kinderen tot stand gebracht hetgeen aangeeft dat dit overeen kwam met de noden van de ouders.


Het subsidiereglement van de jeugdverenigingen werd aangepast waardoor er meer nadruk werd gelegd op het volgen van vormingen en kwaliteit van de begeleiding.

Jongeren en uitgaan zijn vaak twee overlappende begrippen.  Als gemeente vinden we het belangrijk daar onze verantwoordelijkheid, zover als mogelijk, op te nemen. Na aandringen bij De Lijn en mits een kleine bijdrage werd een gratis nachtvervoer mogelijk naar Boutersem. Verder organiseerde de jeugddienst een slipcursus voor jonge autobestuurders. 

Overzicht:

Inrichting van een fietsexamen in de gemeentelijke basisschool

Subsidiereglement voor jeugdintegratie 27/03/2008

Subsidiereglement jeugdinfrastructuur – bouwwerken 25/09/2008

Gemeentelijk reglement voor de inrichting van speelstraten 28/05/2009

Engagementsverklaring jeugd participatief proces jeugdvriendelijke inrichting open ruimte 31/10/2008

Gemeentelijk reglement voor het toekennen van subsidies aan erkende jeugdwerkinitiatieven en particulieren in Boutersem 25/02/2010

Plaatsen van speeltoestellen in de speeltuin Willebringen – jeugdvriendelijke inrichting openbare ruimte 26/07/2010

Oprichten van scoutslokalen en gemeentelijke ontmoetingsruimten 14/06/2011

Financiële steun aan CHIRO Roosbeek voor de bouw van nieuw jeugdlokalen 14/02/2012

Advertentie

Over janssensg

ben 36 jaar, samenwonend, zoon van 5 jaar ik werk als HR verantwoordelijke in een onderneming te Brussel. verder ben ik schepen in de gemeente Boutersem

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s